MOBILUX EP 0

Zastosowanie:

Mobilux EP 0, 1, 2, 3, 460, 004 i 023 tworzą rodzinę wysokiej jakości pięciu uniwersalnych smarów przemysłowych oraz dwóch półpłynnych smarów do specjalnych zastosowań. Te smary litowo-hydroksy-stearynowe zostały stworzone po to, aby zapewnić doskonałą ochronę przed zużyciem, rdzą i wodą. Są one dostępne w klasach NLGI od 00 do 3, a lepkość ich olejów bazowych to ISO VG 150, 320 i 460. Smary Mobilux EP 0, 1, 2, 3, i 460 zalecane są dla większości zastosowań przemysłowych, włączając zastosowania ciężkie, gdzie występują wysokie ciśnienia jednostkowe i obciążenia udarowe. Smary te zapewniają doskonałą ochronę przed rdzą i korozją oraz są odporne na wymywanie wodą, co czyni je szczególnie odpowiednimi dla sprzętu, który pracuje w warunkach wilgotnych. Mobilux EP 0 i 1 stosowany jest w układach centralnego smarowania. Mobilux EP 2 i 3 są smarami uniwersalnymi, a Mobilux EP 460 używany jest w bardzo wymagających zastosowaniach, na przykład, mokre końce maszyn papierniczych. Zalecane temperatury działania mają zakres od -20 oC do 130 oC (0 oC do 130 oC dla Mobilux EP 460), ale mogą być używane w wyższych temperaturach, jeśli odpowiednio wzrośnie częstotliwość smarowania. Mobilux EP 004 i Mobilux EP 023 są szczególnie odpowiednie do smarowania zamkniętych przekładni i łożysk w słabo zamkniętych skrzyniach biegów, mogą być także używane w wielu innych zastosowaniach przemysłowych , w skrzyniach biegów, skrzyniach łańcuchowych, gdzie stosowanie olejów konwencjonalnych powoduje problemy z wyciekami ze skrzyń biegów, skrzyń łańcuchowych itp., wynikające ze zużytych lub brakujących uszczelek Zalecany zakres temperatur to –25 oC do 120 oC dla Mobilux EP 004 i od -15 oC do 120 oC dla Mobilux EP 023.

Specyfikacja:

Dostępne opakowania:

18 kg