MOBILTHERM 603

Zastosowanie:

Oleje do układów wymiany ciepła Mobiltherm są wysokowydajnymi produktami przeznaczonymi do zamkniętych pośrednich układów grzewczych. Wykonane są z wysokorafinowanych olejów mineralnych odpornych na rozkład termiczny i utlenianie chemiczne. Odznaczają się one dobrą wydajnością wymiany ciepła, a ich lepkość pozwala na ich łatwe pompowanie zarówno przy rozruchu, jak i w temperaturach roboczych. Temperatury zapłonu tych olejów nie ulegają znacznemu obniżeniu w trakcie eksploatacji, dzięki ich odporności na rozkład termiczny w temperaturach roboczych, dla których są zalecane. Produkty Mobiltherm odznaczają się wysoką stabilność termiczną i mogą być eksploatowane przez długi czas, nie powodując tworzenia się osadów lub wzrostu lepkości. Wykazują się takimi właściwościami temperaturowymi i współczynnikami przewodzenia ciepła, które zapewniają szybsze rozpraszanie się ciepła. Stosowanie olejów Mobiltherm do układów wymiany ciepła zaleca się zarówno do zamkniętych, jak i otwartych pośrednich układów grzewczych i chłodniczych stosowanych w różnych procesach przemysłowych.

Specyfikacja:

Dostępne opakowania:

208 L