MOBILTEMP 1

Zastosowanie:

Smary serii Mobiltemp są wysokowydajnymi produktami zagęszczonymi bentonitem, przeznaczonymi do smarowania łożysk ślizgowych i tocznych pracujących przy małych prędkościach i w warunkach temperatur zmiennych, od temperatur otoczenia do wysokich Smary te zawierają zagęszczacz nieorganiczny, który, w odróżnieniu od tradycyjnych zagęszczaczy mydlanych, nie mięknie w wysokich temperaturach. Są one oparte na wysokiej jakości olejach mineralnych o wysokim wskaźniku lepkości, a ich skład zapewnia: niską lotność i doskonałą odporność na utlenianie w wysokich temperaturach, odporność na wymywanie wodą i dobre właściwości przeciwzużyciowe w warunkach wysokich obciążeń i niskich prędkości. Smary Mobiltemp 1 i 78 są smarami klasy 1 NLGI. Mobiltemp 2 jest smarem klasy NLGI 2.Mobiltemp 78 zawiera także dwusiarczek molibdenu zapewniający dodatkową ochronę przeciwzużyciową. Smary serii Mobiltemp są szczególnie odpowiednie do pracy w wysokich temperaturach i cechują się dużą odpornością na wodę lub parę. Smary te cechują się doskonałą odpornością na zmiany w konsystencji zarówno w warunkach wysokotemperaturowych, jak i w warunkach cyklicznych zmian temperatur podczas grzania i chlodzenia. Nie ulegają one znacznemu zmiękczeniu ani stwardnieniu, nawet przy intensywnej eksploatacji w takich warunkach. Ponieważ smary te zawierają oleje bazowe o niskiej lotności, są one odporne na twardnienie przy poddaniu na działanie wysokich temperatur przez dłuższy okres czasu. Smary serii Mobiltemp posiadają doskonałą odporność na wymywanie wodą, zaś w warunkach zawilgocenia mogą pochłaniać ilość wody równą ich własnej masie bez większych zmian w strukturze lub konsystencji. Smary serii Mobiltemp posiadają dobre właściwości płynięcia i mogą być używane w zcentralizowanych systemach smarowania w temp. poniżej 10º C, nawet w długich liniach dystrybucyjnych. Dzięki dodatkowej ochronie przeciwzużyciowej, Mobiltemp 78 jest szczególnie odpowiedni do smarowania elementów ślizgowych poddanych działaniu ograniczonym lub powolnym ruchom bądź obciążeniom udarowym. Ponieważ smary te doskonale sprawdziły się pod względem  skuteczności w warunkach wysokotemperaturowych, smary serii Mobiltemp stały się preferowanymi produktami smarowniczymi dla wielu użytkowników i w wielu branżach na całym świecie.

Specyfikacja:

Dostępne opakowania:

18, 50, 180 kg