AZOLLA DZF

Wszystkie układy hydrauliczne gdzie nie można uniknąć obecności znacznych ilości wody i zlanie jej jest niemożliwe. Smarowanie różnych zespołów wymagających właściwości EP. 


Opis produktu:
AZOLLA DZF posiada właściwości myjące, które powodują, że ciecz może absorbować duże ilości wody przy jednoczesnym zachowaniu swoich właściwości ochronnych. Posiada wyjątkowo dobrą stabilność termiczną nawet w wysokich temperaturach. Doskonale chroni przed zużyciem zapewniając maksymalny czas pracy produktu. Posiada dobre właściwości antypienne i uwalniania powietrza wnikające z zastosowania niesilikonowych dodatków antypiennych. Specjalnie dobrany skład zapewnia dobrą filtrowalność nawet w obecności dużych ilości wody. 

Dostępne produkty:
AZOLLA DZF 10
AZOLLA DZF 22
AZOLLA DZF 32
AZOLLA DZF 46
AZOLLA DZF 68