NEVASTANE XS 320

W pełni syntetyczny, wysoko jakościowy smar EP. Odpowiedni do niskich i średnich prędkości obrotowych. Odpowiedni do trudnych warunków pracy i wysokich obciążeń. Rekomendowany do smarowania maszyn peletujących.


Opis produktu:
NEVASTANE XS 320 spełnia najostrzejsze wymagania przemysłowe. Wydłuża czas pracy sprzętu redukując jednocześnie problemy zanieczyszczeń zgodnie z wymaganiami Systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (HACCP). Posiada doskonałą stabilność mechaniczną i termiczną (wysoka temperatura kroplenia). Ma wyróżniającą się zdolność do przenoszenia obciążeń dzięki dobrym naturalnym właściwościom EP i przeciwzużyciowym. Charakteryzuje się bardzo dobrą odpornością na wodę i parę wodną oraz doskonałą odpornością na kwasy i zasady. Produkt nie zmienia konsystencji, gdy duża ilość wody przedostanie się do smaru. NEVASTANE XS 320 ma doskonałe właściwości antyutleniające i antyrdzewne nawet w obecności słonej wody.