CALORIS MS 23

Smar przystosowany do wysokich temperatur, niskich prędkości, wysokich obciążeń oraz obciążeń udarowych.


Opis produktu:
Posiada doskonałą stabilność mechaniczną i odporność na podwyższone i udarowe obciążenia dzięki obecności disiarczku molibdenu w składzie. Ma bardzo dobre właściwości przeciwzużyciowe oraz jest odporny na roztwory kwasów i słabych zasad.