ALTIS SH 2

Wysokiej jakości smar syntetyczny o szerokim zakresie temperatur pracy. Specjalnie opracowany do pierwszego napełnienia układów wymagających długotrwałego smarowania.

Opis produktu:
Doskonała odporność i stabilność przy działaniu mechanicznych sił ścinających. Wykazuje bardzo dobrą stabilność podczas eksploatacji i magazynowania. Można go łatwo pompować i aplikować. Posiada wyróżniające się właściwości nisko i wysokotemperaturowe. Charakteryzuje się bardzo dobrą adhezyjnością do metali. Ma doskonałe właściwości antyrdzewne i antykorozyjne. Posiada doskonałą stabilność termiczną połączoną z doskonałą zdolnością odzyskiwania konsystencji. ALTIS SH 2 nie zawiera ołowiu oraz innych ciężkich metali, uważanych za szkodliwe dla zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego

Normy i homologacje:
Międzynarodowa klasyfikacja - Grease