ALTIS MV 2

Smar przeznaczony do stosowania w wysokich temperaturach, przy wysokich prędkościach obrotowych oraz przy obciążeniach od średnich do wysokich. Typowe zastosowanie to smarowanie łożysk tocznych i kulkowych oraz systemów sterujących w suchej części maszyn papierniczych.

Opis produktu:
Zapewnia długie okresy pomiędzy smarowaniami. Wykazuje bardzo dobrą stabilność w czasie składowania i eksploatacji. Można go łatwo pompować i wstrzykiwać. Charakteryzuje się wysoką adhezyjnością do metali. Ma bardzo dobre właściwości antykorozyjne i przeciwrdzewne. Posiada doskonałą stabilność termiczną połączoną z doskonałą zdolnością odzyskiwania konsystencji. ALTIS MV 2 nie zawiera ołowiu i innych metali ciężkich niebezpiecznych dla zdrowia i środowiska.