ALTIS EM 2

Smar przeznaczony do stosowania w wysokich temperaturach i przy wysokich prędkościach. Typowo stosowany do smarowania łożysk silników elektrycznych


Opis produktu:
Zapewnia długie okresy pomiędzy smarowaniami. Wykazuje bardzo dobrą stabilność w czasie składowania i eksploatacji. Można go łatwo pompować i wstrzykiwać. Charakteryzuje się wysoką adhezyjnością do metali. Ma bardzo dobre właściwości antykorozyjne i przeciwrdzewne. Posiada doskonałą stabilność termiczną połączoną z doskonałą zdolnością odzyskiwania konsystencji.ALTIS EM 2 nie zawiera ołowiu i innych metali ciężkich niebezpiecznych dla zdrowia i środowiska.

Normy i homologacje:
Międzynarodowa klasyfikacja - Grease