MULTIS COMPLEX EP 2

Wielofunkcyjny smar o właściwościach EP, odpowiedni do wysokich obrotów. Produkt odpowiedni do smarowania łożysk kół, łożysk kulkowych, rolkowych, ślizgowych, uszczelnień.


Opis produktu:
Dzięki nowoczesnej formulacji smar MULTIS COMPLEX EP 2 spełnia wiele różnorodnych wymagań. Jego zakres zastosowań jest szeroki, co pozwala na racjonalizację zapasów i uproszczenie obsługi. Spełnia wymagania większości producentów samochodów (OEM). Tworzy wytrzymały film smarowy, odporny na wilgoć, zanieczyszczenia i zmiany temperatury, powodując przez to obniżenie kosztów oraz ograniczenie częstości obsługi. Mieszalny z większością innych typowych smarów. MULTIS COMPLEX EP 2 nie zawiera ołowiu ani innych metali ciężkich, uważanych za niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego.