BIOMULTIS EP 2

Wielofunkcyjny, biodegradowalny smar o właściwościach EP. Zalecany do wielu aplikacji.


Opis produktu:
Wielofunkcyjny charakter BIOMULTIS EP 2 umożliwia zastąpienie szerokiej gamy smarów, co prowadzi do zmniejszenia liczby składowanych produktów i uproszczenia obsługi smarowniczej. Tworzy wytrzymały film smarowy o dobrej odporności na wodę i zmienne temperatury, prowadzi to do obniżenia kosztów przeglądów i obsługi. Mieszalny z większością innych konwencjonalnych smarów na bazie mydeł. BIOMULTIS EP 2 nie zawiera ołowiu ani innych metali ciężkich, uważanych za niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego. BIOMULTIS EP 2 podlega ostatecznej biodegradacji, ma niską toksyczność względem organizmów wodnych i zawiera ponad 50 % surowców odnawialnych.