HYDRANSAFE HFA S5

Jest to trudnopalny koncentrat rozpuszczalny w wodzie, w 100% syntetyczny. 


Zastosowanie: 
Stosowany w układach hydraulicznych w których występują trudnopalne ciecze hydrauliczne typu HFA oraz roztworami wodnymi
Zwykle stosowany jako roztwór w wodzie demineralizowanej lub kranowej jako 3% roztwór
Przeznaczony do pracy w gałęziach przemysłu gdzie występuje ryzyko wystąpienia pożaru - koksownie, walcownie, odlewnie, przemysł stalowy, kopalnie.
Zakres pracy od +5C do +55C, magazynowanie od +5C do +50C

Specyfikacje:
ISO 6743/4 HFAS