CERAN XS

W pełni syntetyczny smar EP. O zastosowaniach przemysłowych przy szerokim zakresie temperatur. Posiada dobre właściowści smarne w trudnych warunkach i przy wysokich obciążeniach.


Opis produktu;
Dzięki bardzo nowoczesnej formulacji i zastosowaniu oleju syntetycznego, CERAN XS  zachowuje się bardzo dobrze zarówno w wysokich jak i niskich temperaturach. Posiada doskonałą stabilność termiczna. Odzyskuje swoją wyjściową teksturę po ochłodzeniu do temperatury otoczenia. Produkt ma wyróżniającą się zdolność do przenoszenia obciążeń dzięki naturalnym właściwościom EP i przeciwzużyciowym. Posiada niezwykłą odporność na działanie wody, nie obserwuje się widocznych zmian konsystencji, gdy duża ilość wody przedostanie się do smaru. Ponadto charakteryzuje się doskonałymi właściwościami antyutleniającymi i antykorozyjnymi, które wynikają z naturalnych własności sulfonianów wapnia, również w obecności wody morskiej. CERAN XS nie zwiera ołowiu ani innych metali ciężkich, uważanych za niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego.

Dostępne produkty:
CERAN XS 80
CERAN XS 320