MULTIS XLT 2

Wysokiej jakości smar syntetyczny PAO do bardzo szybkoobrotowych mechanizmów i/lub do bardzo niskich temperatur. 


Opis produktu:
Produkt mieszalny z większością typowych smarów na bazie mydeł. Wyjątkowa odporność na utlenianie i bardzo dobra odporność na wodę, właściwości antykorozyjne oraz bardzo dobra stabilność na zmienne temperatury. MULTIS XLT 2 nie zawiera ołowiu ani innych metali ciężkich, uważanych za niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego.