MULTIS MS 2

Wielofunkcyjny smar EP do smarowania elementów pod obciążeniem, gdy występują obciążenia udarowe i wibracje.


Opis produktu:
MULTIS MS 2 tworzy wytrzymały film smarowy, wynikiem czego jest obniżenie kosztów utrzymania i przestojów. Jest mieszalny z prawie wszystkimi typowymi smarami zawierającymi mydła. Wykazuje doskonałą stabilność mechaniczną zapobiegającą wyciekaniu lub utracie konsystencji podczas eksploatacji. Doskonała przyczepność do metali i dobra stabilność termiczna, zapewniająca dobrą odporność na zmienne temperatury. MULTIS MS 2 nie zawiera ołowiu ani innych metali ciężkich, uważanych za niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego.