MULTIS EP 1

Smar wielofunkcyjny, przeznaczonym do smarowania obciążonych urządzeń.


Opis produktu:
Smar MULTIS EP 1 jest wielofunkcyjny, może on zastąpić wiele różnych smarów, co umożliwia racjonalizację zapasów i uproszczenie obsługi. Tworzy wytrzymały film smarowy, co skutkuje obniżeniem kosztów utrzymania i przestojów. Jest mieszalny z większością innych typowych smarów zawierających mydła. Doskonała stabilność mechaniczna zapobiega wyrzucaniu smaru lub utracie konsystencji podczas eksploatacji. Cechuje się doskonałą przyczepnością do metali. Dobra stabilność termiczna, przez co jest odporny na zmiany temperatury. MULTIS EP 1 nie zawiera ołowiu ani innych metali ciężkich, uważanych za niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego.

Produkt MULTIS EP 1 nie posiada jeszcze załączonych plików.