AZOLLA AF

Ciecz hydrauliczna HM, stosowana w układach hydraulicznych, szczególnie wrażliwych na odkładanie osadów i/lub pracujące w warunkach wysokich temperatur i ciśnienia, a także w łożyskach tocznych i innych zespołach. 


Opis produktu:
Produkt zapewnia doskonałą ochronę przed zużyciem elementów maszyn. AZOLLA AF posiada wyjątkową odporność na utlenianie i starzenie. Dzięki czemu zapewnia dłuższy czas pracy oleju w układzie i dłuższe okresy między wymianami oleju. Formulacja przyjazna dla środowiska. Ze względu na bardzo dobrą stabilność termiczną nie powstają szlamy w układzie i zbiornikach: w rezultacie układ jest czystszy, rzadziej zatykają się filtry, mniejsze są koszty konserwacji. Posiada doskonałą filtrowalność nawet w obecności wody, stabilność hydrolityczną i dobre właściwości deemulgujące. Zapewnia dobrą ochronę przed rdzewieniem i korozją, zapewnia optymalną ochronę elementów układu. Posiada dobre właściwości antypienne i uwalniania powietrza. AZOLLA AF nie zawiera metali ciężkich i cynku, dzięki czemu nie przyczynia się do ich gromadzenia w środowisku. 

Dostępne produkty:
AZOLLA AF 22
AZOLLA AF 32
AZOLLA AF 46
AZOLLA AF 68
AZOLLA AF 100