DIEL MS 5000

Produkt ten stosuje się do prac przygotowawczych i częściowego wykańczania.


Opis produktu:
DIEL MS 5000 jest niskolepkim produktem naftowym, o bardzo wąskim zakresie destylacji, co jest wymagane przy obróbce elektroiskrowej. Ma bardzo niską lotność i doskonałą odporność na utlenianie, wysoką temperaturę zapłonu i nie zawiera toksycznych składników.