DROSERA HXE

Środek smarny do prowadnic włącznie z okładzinami z żywic syntetycznych, skrzynie posuwowe i przekładniowe.


Opis produktu:
Produkt o doskonałych właściwościach EP, właściwościach przeciwdziałającym drganiom ciernym (stick-slip). Posiada bardzo niski współczynnik tarcia i wysoki wskaźnik lepkości. Jest w pełni kompatybilny z uszczelnieniami i ma niską temperaturę płynięcia. Jest doskonale odporny na pienienie i deemulgowalny. Środek odporny na utlenianie, ma bardzo dobre właściwości antyrdzewne i przeciwzużyciowe. Wykazuje dobrą filtrowalność

Dostępne produkty:
DROSERA HXE 68
DROSERA HXE 220