DROSERA MS

Wielofunkcyjna gama do wszystkich zespołów obrabiarek zależnie od lepkości środka smarnego: hydraulika, prowadnice, przekładnie, wrzeciona, skrzynie posuwowe i przekładniowe.


Opis produktu:
Doskonałe właściwości EP oraz właściwości przeciwdziałające drganiom ciernym (stick-slip). Klasy 68 do 220 mają dobre właściwości adhezyjne. Bardzo niski współczynnik tarcia i właściwości antymgielne. Wysoki wskaźnik lepkości. Całkowita kompatybilność z uszczelnieniami. Niska temperatura płynięcia. Bardzo dobra odporność na utlenianie, właściwości antyrdzewne i przeciwzużyciowe. Bardzo dobra odporność na pienienie i dobra filtrowalność.

Dostępne produkty:
DROSERA MS 2
DROSERA MS 5
DROSERA MS 10
DROSERA MS 15
DROSERA MS 22
DROSERA MS 32
DROSERA MS 46
DROSERA MS 68
DROSERA MS 100
DROSERA MS 150
DROSERA MS 220
DROSERA MS 320