OSYRIS DWL 3550

Ciecz antykorozyjna z bardzo dobrymi właściwościami wypierania wody. OSYRIS DWL 3550 jest cieczą wypierającą wodę wskutek czego następuje efektywne usunięcie śladów wody z powierzchni metalowych. Powleczenie powierzchni cienkim tłustym filmem zapewnia średniookresową ochronę. OSYRIS DWL 3550 spełnia wymagania dla klasy REE według ISO 6743/8 (1987).


Opis produktu:
OSYRIS DWL 3550 nie ma zapachu, jest szeroko zalecany do czasowego zabezpieczania przeciw korozji wyrobów w przemyśle obróbki metali oraz przy produkcji powłok galwanicznych. Bardzo dobra zdolność wypierania wody. OSYRIS DWL 3550 tworzy cienką warstwę miękkiego nie wysychającego filmu ochronnego. Zapewnia ochronę przez 6 miesięcy podczas przechowywania wewnątrz i 2 miesiące podczas przechowywania na zewnątrz w miejscach zadaszonych. Dobra odporność na wilgotne powietrze. OSYRIS DWL 3550 można nanosić: pędzlem, przez natryskiwanie, przez zanurzenie. Film można usunąć stosując rozcieńczone detergenty alkaliczne, rozpuszczalniki (ciekłe lub w fazie parowej) lub poprzez działanie mechaniczne.