OSYRIS X 9100

Ciecz ochronna do bardzo długich okresów magazynowania w trudnych warunkach. Odpowiada klasie RF według normy ISO 6743/8 (1987). Jest zalecany do wszelkiego rodzaju ochrony na zewnątrz, w warunkach takich jak: przechowywanie na świeżym powietrzu, transport morski. OSYRIS X 9100 można stosować do wszystkich rodzajów części metalowych : blachy metalowe, części maszyn luzem itd.


Opis produktu:
Ochrona przez bardzo długi okres: - minimum 3 lata przy przechowywaniu wewnątrz, - minimum 1 rok przy przechowywaniu na zewnątrz pod zadaszeniem. OSYRIX X 9100 tworzy bardzo cienki film, o barwie brązowej przypominającej lakier. Posiada bardzo dobre właściwości adhezyjne i bardzo dobrą wytrzymałość filmu. Nie podlega zmianom wskutek zmiennych warunków klimatycznych. Produkt można stosować przez zanurzenie lub pędzlowanie. Usuwanie tylko przy użyciu rozpuszczalników.