OSYRIS DWY 6000

Ciecz do ochrony czasowej w przemyśle maszynowym. Ochrona po obróbce powierzchniowej.


Opis produktu:
Bardzo wysoka zdolność do wypierania wody. Średni czas ochrony od 8 do 10 miesięcy podczas przechowywania wewnątrz i 3 miesiące podczas przechowywania na zewnątrz. Zalecany czas trwania ochrony wewnątrz dla OSYRIS DWY 6000 wynosi 6 miesięcy. Wydajny czas ochrony w znacznym stopniu zależy od środowiska podczas obróbki metalu, zalecamy samodzielne sprawdzenie produktu na kilku próbkach przed walidacją techniczną.