OSYRIS DWY 4000

Ciecz chroniąca przed korozją o bardzo dobrej zdolności wypierania wody. Jest cieczą wypierającą wodę, która efektywnie usuwa wszystkie ślady wody z powierzchni metalu. Powleka powierzchnię cienkim, tłustym filmem, który daje średnio-okresową ochronę. OSYRIS DWY 4000 należy do klasy REE według normy ISO 6743/8 (19870).


Opis produktu:
OSYRIS DWY 4000 jest szeroko zalecany do czasowego składowania wyrobów w przemyśle obróbki metali oraz przy produkcji powłok galwanicznych. Bardzo dobra zdolność wypierania wody. OSYRIS DWY 4000 tworzy cienką warstwę miękkiego nie wysychającego filmu ochronnego. Zapewnia ochronę przez 6 miesięcy podczas przechowywania wewnątrz i 2 miesiące podczas przechowywania na zewnątrz w miejscach zadaszonych. Czas trwania ochrony zależy w znacznym stopniu od środowiska chronionego metalu, zalecamy przetestowanie produktu na kilku próbkach przed ustaleniem technicznych wymagań. Dobra odporność na wilgotne powietrze. OSYRIS DWY 4000 można nanosić: pędzlem, przez natryskiwanie lub przez zanurzenie. Film można usunąć stosując rozcieńczone detergenty alkaliczne, rozpuszczalniki (ciekłe lub w fazie parowej) lub poprzez działanie mechaniczne.