OSYRIS Y 1000

Ochrona obrobionych i nie obrobionych powierzchni i zespołów mechanicznych, które muszą być chronione czasowo a produkt zabezpieczający musi być łatwo usuwalny.


Opis produktu:
TOTAL OSYRIS Y 1000 jest olejem, który tworzy żółty film, przez co jest on łatwo odróżnialny od oleju skrawającego. Produkt ten zapewnia dobrą ochronę przy składowaniu pod zadaszeniem. Tworzy adhezyjny, oleisty rodzaj filmu ochronnego. Stosowany na zimno, przez pędzlowanie, natryskiwanie lub zanurzanie. Może być usuwany poprzez odtłuszczanie przez wycieranie, użycie gorących alkaliów lub typowych rozpuszczalników. Okres ochrony to 6 do 12 miesięcy, gdy produkt jest opakowany, lub 3 do 6 miesięcy przy przechowywaniu nie opakowanego elementu wewnątrz. Nie zaleca się przechowywania na zewnątrz. Zalecany czas trwania ochrony OSYRIS Y 1000 wynosi 6 miesięcy wewnątrz. Czas trwania ochrony zależy w znacznym stopniu od środowiska chronionego metalu, zalecamy przetestowanie produktu na kilku próbkach przed ustaleniem technicznych wymagań.