NEVASTANE LUBE AEROSOL

Przeznaczony do małych urządzeń wymagających codziennego smarowania, przenośników, maszyn pakujących.


Opis produktu:
NEVASTANE LUBE AEROSOL ma doskonałą adhezję do powierzchni metalowych. Jest bezbarwnym i bezwonnym środkiem smarnym, bez temperatury kroplenia. Wykazuje bardzo dobrą odporność na wodę i parę wodną oraz dobrą odporność na kwasy i słabe zasady. Jest kompatybilny z elastomerami i tworzywami sztucznymi typowo stosowanymi w maszynach do przemysłu spożywczego. Opakowanie jest wyposażone w precyzyjny i wysokowydajny mini dyfuzor do dawkowania aerozolu.