CIRKAN RO

Stosowany w układach aparaturowych i hydraulicznych pracujących w zadanym reżimie temperaturowym.


Opis produktu:
Produkt cechuje się wysokim naturalnym wskaźnikiem lepkości, dobrą kompatybilnością z uszczelnieniami, dobrymi właściwościami deemulgującymi oraz właściwościami antypiennymi, antykorozyjnymi i antyutleniającymi.

Dostępne produkty:
CIRKAN RO 68
CIRKAN RO 460