EMETAN T

Środek przeznaczony głównie do przemysłu kosmetycznego i farmaceutycznego jako środek smarny lub surowiec.


Opis produktu:
EMETAN M i EMETAN T stanowią homogeniczną i stabilną mieszaninę głęboko rafinowanych białych olejów mineralnych i wosku mikrokrystalicznego.