EMETAN M

Środek przeznaczony głównie do przemysłu kosmetycznego i farmaceutycznego jako środek smarny lub surowiec.


Opis produktu:
EMETAN M jest dopuszczony do bezpośredniego kontaktu z żywnością zgodnie z lokalnym prawodawstwem. EMETAN M i EMETAN T stanowią homogeniczną i stabilną mieszaninę głęboko rafinowanych białych olejów mineralnych i wosku mikrokrystalicznego.

Produkt EMETAN M nie posiada jeszcze załączonych plików.