VALONA GR 9018 HC

Bezchlorowy olej do głębokiego szlifowania.


Opis produktu:
Produkt został opracowany na bazie olejów hydrokrakowanych co niesie za sobą szereg zalet:
- nieznaczny zapach produktu wynikający z niskiej zawartości związków aromatycznych
-poprawione warunki pracy operatorów wskutek prawie całkowitego braku zawartości w oleju związków kancerogennych takich jak policykliczne węglowodory
- zredukowane tworzenie się mgły olejowej i mniejsze zużycie produktu poprzez odparowanie wskutek niskiej lotności
- wyjątkowo długi czas eksploatacji wynikający ze zwiększonej odporności na utlenianie
- poprawiona filtrowalność wskutek dobrego odgazowania produktu
- doskonała kompatybilność z uszczelnieniami i farbami.

Produkt VALONA GR 9018 HC nie posiada jeszcze załączonych plików.