VALONA BR 9015 HC

Produkt odpowiedni do szybkiego przeciągania wysoko stopowych stali i wszystkich trudnych operacji.


Opis produktu:
Nieznaczny zapach dzięki niskiej zawartości aromatów. Poprawa bezpieczeństwa zdrowia operatorów, dzięki wyeliminowaniu z oleju związków rakotwórczych takich jak wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne. Redukcja mgły olejowej i mniejsze zużycie produktu w wyniku odparowania, ze względu na mniejszą lotność. Wysoka żywotność produktu dzięki dużej odporności na utlenianie. Poprawiony współczynnik filtracji, ze względu na dobre odpowietrzanie produktu. Doskonała kompatybilność z elastomerami i farbami.

Produkt VALONA BR 9015 HC nie posiada jeszcze załączonych plików.