MARTOL EV 45

Produkt do wykrawania i tłoczenia. Odpowiedni do stali nierdzewnej. Do grubości < 1 mm.

Opis produktu:
Produkt o dobrej zwilżalności oraz doskonale rozprowadzalnym filmie olejowym. Produktu nie przechowywać w temperaturach poniżej 10°C. Gdyby tak się zdarzyło, produkt przed użyciem przechowywać przez co najmniej 24 godziny w temperaturze otoczenia stanowiska pracy. Celem uzyskania jednorodnej mieszaniny produkt wymieszać przy użyciu pompy. Pozostałość po odparowaniu ma postać smaru, który zapewnia ochronę antykorozyjną

Produkt MARTOL EV 45 nie posiada jeszcze załączonych plików.