MARTOL EP 65 CF

Odpowiedni do operacji takich jak wykrawanie, tłoczenie, formowanie, ciągnienie prętów.


Opis produktu:
Olej mineralny z dodatkami bezchlorowymi, który doskonale rozprowadza film olejowy. Przy zestawianiu oleju uwzględniono potrzebę poprawy warunków pracy oraz dodatkowe korzyści użytkowników. Dodatki smarnościowe, przeciwzużyciowe i EP zapewniają lepsze utrzymanie krawędzi narzędzi i wyjątkowo dobre wykończenie powierzchni - są to czynniki mające udział w obniżeniu kosztów produkcji. Dobra wydajność tłoczenia i łatwe odtłuszczanie przy zastosowaniu gorących zasad lub rozpuszczalników. Zestawione przez nas produkty bezchlorowe są odpowiedzią na potrzebę ochrony środowiska naturalnego i wymagania niektórych gałęzi przemysłu. Właściwości eksploatacyjne tego oleju są w pełni porównywalne z właściwościami ekwiwalentnych produktów zawierających chlor, ale ten produkt ma nad nimi przewagę - nie zanieczyszcza środowiska i jest tańszy w utylizacji. Bardzo dobre właściwości antykorozyjne.

Produkt MARTOL EP 65 CF nie posiada jeszcze załączonych plików.