MARTOL EP 79

Stosowany do trudnych operacji formowania stali twardej i nierdzewnej.


Opis produktu:
MARTOL EP 79 jest produktem chlorowanym, ale nie wymaga oznakowania zgodnie wymaganiami dyrektywy WE 67/548. Posiada wyróżniające się właściwości EP i przeciwzużyciowe. Bardzo dobra smarność zapewnia zachowanie filmu smarnego w najtrudniejszych warunkach pracy. Zmniejsza zużycie narzędzi. Kompatybilny ze wszystkimi metalami. Zapewnia doskonałe wykończenie obrabianej powierzchni.

Produkt MARTOL EP 79 nie posiada jeszcze załączonych plików.