BIOHYDRAN SE

Zalecany dla układów hydraulicznych pracujących na zewnątrz. Optymalna temperatura pracy -20 °C - +80 °C

Opis produktu:
BIOHYDRAN SE ma wysoki naturalny wskaźnik lepkości. Nie obserwuje się żadnego spadku lepkości wskutek ścinania. Stabilna lepkość umożliwia zachowanie optymalnej wydajności sprzętu hydraulicznego przez cały okres eksploatacji cieczy hydraulicznej. Dobre właściwości smarne, a także bardzo dobra ochrona przed korozją, sprzyjają wydłużeniu czasu pracy zespołów układu hydraulicznego. Doskonała stabilność oksydacyjna BIOHYDRAN SE umożliwia wydłużenie czasu eksploatacji cieczy w porównaniu do klasycznych mineralnych olejów hydraulicznych. Bardzo niska podatność na pienienie i szybkie uwalnianie powietrza ogranicza obecność powietrza w układzie. BIOHYDRAN SE jest mieszalny z klasycznymi cieczami mineralnymi klasy HM i HV.

Dostępne produkty:
BIOHYDRAN SE 46