AZOLLA ZS

Produkt odpowiedni do układów hydraulicznych pracujących w warunkach wysokiej temperatury i ciśnienia. Stosowany do smarowania łożysk tocznych i innych urządzeń.


Opis produktu:
AZOLLA ZS zapewnia dobrą ochronę przed zużyciem wydłużając czas pracy urządzenia. Posiada wyjątkowo dobrą stabilność termiczna co zapobiega tworzeniu się osadów nawet w wysokich temperaturach. Produkt charakteryzuje się bardzo dobrą stabilnością oksydacyjną zapewniającą długi czas pracy cieczy. Posiada wyróżniającą się filtrowalność nawet w obecności wody oraz doskonałą stabilność hydrolityczną, która zapobiega blokowaniu filtra. AZOLLA ZS chroni układ przed rdzą i korozją. Posiada dobre właściwości antypienne i uwalniania powietrza wynikające z zastosowania niesilikonowych dodatków antypiennych oraz dobre własności deemulgujące, które umożliwiają szybkie oddzielenie wody. Redukuje koszty konserwacji i eksploatacji układów. 

Dostępne produkty:
AZOLLA ZS 10
AZOLLA ZS 32 
AZOLLA ZS 46 
AZOLLA ZS 68
AZOLLA ZS 100
AZOLLA ZS 150