Powłoki i lakiery poślizgowe

Suche smarowanie za pomocą powłok i lakierów poślizgowych

Lakiery poślizgowe tworzą na powierzchni cienką warstwę, która po utwardzeniu przyczynia się do obniżenia tarcia i zużycia. Warstwa taka jest sucha, przyczepna do podłoża i nie spływa, dzięki czemu nie zanieczyszcza smarowanego obiektu, co często ma miejsce w przypadku olejów i smarów.


Kluberplus S 10 powłoka lakierowa do odlewania metali lekkich

Klubertop TG 05N termoutwardzalny lakier ślizgowy

Klubertop TM 06-111 lakier poślizgowy

Klubertop TP 15-810 lakier poślizgowy schnący na powietrzu

Klubertop TP 27-1311 wodny jednokomponentowy lakier poślizgowy

Klubertop TP 28-1311 LC jednokomponentowy lakier poślizgowy

Klubertop TP 29-1310 A/B dwuskładnikowy lakier ślizgowy

Klubertop TP 36-1300 A/B dwuskładnikowy lakier poślizgowy

Klubertop TP 39 N AB utwardzany termicznie środek wiążący

Klubertop TP 39-311 A/B dwukomponentowy lakier poślizgowy

Klubertop TP 46-111 lakier poślizgowy PTFE

Klubertop TP 46-111 lakier poślizgowy PTFE