Klubermatic - system smarowania jedno- i wielopunktowego

Zalety stosowania automatycznego smarowania są oczywiste, poniżej przedstawiono podstawowe z nich.

Ekonomiczność

Dzięki nie przerywanym procesom produkcyjnym i dającym się planować terminom prac konserwacyjnych przestoje produkcji są redukowane do minimum.
Ciągłe, bezkonserwacyjne smarowanie długookresowe i niezmiennie wysoka jakość środka smarowego umożliwia wysoką dyspozycyjność urządzeń.
Ciągłe zasilanie punktów smarowania świeżym środkiem smarowym zapewnia niskie tarcie a przez to możliwie największe zmniejszenie kosztów energii. 
Automatyczne smarowanie może zmniejszyć koszty aż o 25%

Niezawodność
Automatyczne systemy smarowania Kluber umożliwiają niezawodne, czyste i precyzyjne smarowanie przez całą dobę i przez cały rok. Dyspozycyjność urządzeń jest zapewniana przez stałe odświeżanie środka smarowego w miejscu jego zastosowania.
Dzięki automatycznemu smarowaniu można uniknąć 55% awarii łożysk tocznych.

Bezpieczeństwo
Dzięki dłuższym terminom wymiany zmniejsza się częstotliwość prac konserwacyjnych i czas przebywania pracowników w miejscach zagrożeń.
Przez to dzięki zastosowaniu systemów smarowania Kluber w trudnych dostępnych miejscach, zmniejsza się zagrożenie w miejscu pracy.
Automatyczne smarowanie obniża ryzyko wypadku do 90%

Od niskich kosztów do wysoko zaawansowanej technologii automatyczne systemy dla każdego wyzwania
  • Kluber Lubrication oferuje następujące rozwiązania:
  • dowolne wybierane okresy smarowania od 1 dnia do 24 miesięcy
  • różne środki smarowe
  • samowystarczalne albo sterowane przez SPS systemy smarowania (sterowanie odpowiednio do potrzeb przez sterownik programowany w pamięci)
  • połączenie sprawdzonego środka smarowego Kluber i dozownika automatycznego

Klubermatic CLASSIC

Klubermatic FUTURA

Klubermatic STAR CONTROL IMPULSE